Издателски съвет

Председател – д-р ик. инж. Петър Нейчев

проф. д.ик.н. Асен Конарев

Венелин Йорданов

Петя Иларионова

инж. Стефан Гълъбов

проф. Христо Смоленов

Димитър Гишин

Петър Троплев

Васка Стоянова

Росен Герасимов

Посещения343