Начало

Издаването на списанието „Информатика и иновативни технологии“ е компонент от дейността на Института по информатика и иновативни технологии /ИИИТ/.

Някои от броевете на списанието са тематично фокусирани върху актуални приложни проблеми на информатиката и иновативните технологии в сферата на икономиката, обществото и социалния живот.

Брой 2 / 2024 г.

Брой 1 / 2024 г.

Брой 4 / 2023 г.

Брой 2-3/2023 г.

Брой 1/2023г.

Брой 5/2022г.

Брой 4 / 2022г.​

Брой 3 / 2022г.

Брой 2 / 2022г.

Брой 1 / 2022г.

Брой 4 / 2021г.

Брой 3 / 2021г.

Брой 4 / 2020г.

Брой 2-3 / 2020г.

Брой 1 / 2020г.

Брой 4 / 2019г.

Брой 2-3 / 2019г.

Брой 1 / 2019г.

Посещения34919