Колонка на Главния редактор

Уважаеми читатели,

 През тези първи почти две десетилетия на новия век сме свидетели, как Интернет, цифровите комуникации и информационните технологии оказаха неимоверно и всеобхватно въздействие върху всички аспекти на живота – общество, наука, бизнес, образование. Силно интердисциплинарния характер на съвременната наука и образование и уменията да се трансформират знанията, се оказват изключително важни за бъдещето развитие на сегашното поколение от професионалната общност, а в по-общ план и за бъдещия просперитет на нацията.
Издаването на списанието „Информатика и иновативни технологии“ е компонент от мащабната програма на Образователния комплекс на „Тех Парк Оптела“ АД, включващ Висше училище, Професионална гимназия, Европейски колеж и Академично издателство.
Предвиждаме някои от броевете на списанието да са тематично фокусирани върху актуални приложни проблеми на информатиката и иновативните технологии в сферата на икономиката, обществото и социалния живот. Този първи брой е посветен на блок-чейн технологиите. Една много нашумяла напоследък технология около криптовалутите и киберсигурността на валутните транзакции. Експертите са единодушни в оценките си за всеобхватното приложение на блок-чейн технологиите в краткосрочна перспектива.
Съзнаваме, че не можем да се равняваме с известните и реномирани издания, имащи многогодишна история, традиции и опит, с добит импакт-фактор и ранг в международните бази данни за научни публикации, като Scopus и Web of Science. Започваме с издаване на списанието на български език и свободен достъп до сайта на списанието. Ще се публикуват обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, информация от дискусии и прояви от научни форуми, юбилейни чествания и рецензии на книги, всички, фокусирани върху специализираната насоченост на списанието. Надяваме се постепенно да се утвърдим като полезно и желано списание за българските инженери, информатици, изследователи, докторанти и студенти, имащи афинитет към информатиката и иновативните технологии.
Издателският съвет счита, че предлаганите в списанието материали ще помогнат на читателите не само като информация за състоянието на обсъжданите в него проблеми, но и ще породи конкретно желание за действие в професионалната им реализация.
От своя страна Редколегията има амбицията предлаганата на читателите информация да бъде освен практически полезна, но и да удовлетворява високите критерии и дименсии на научната периодика. Редколегията си пожелава успех в това благородно начинание.
Уважаеми читатели, Редколегията с голяма благодарност ще приеме за разглеждане обзори и оригинални работи от своите читатели в проблематиката на списанието. С благодарност ще бъдат приети също и Вашите предложения и препоръки за подобряване на стила и качеството на списанието. Така, че очакваме Ви. Информатика
и
иновативни технологии

ISSN 2682 – 9517 № 1 (1), 2019

Посещения1459

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*