Поздравителен адрес от г-жа Мария Габриел

ИЗТЕГЛЕТЕ PDF

Уважаеми организатори,

Уважаеми участници в международната научна конференция

“Изкуствен интелект и електронно лидерство”,

Дами и господа,

Поздравявам техпарк “Оптела”, които с подкрепата на ИТ хъб Махатма Ганди и Института по информатика и иновативни технологии организират днешното събитие. Въпросът за изкуствения интелект стои все по-високо в европейския дневен ред и аз се радвам, че той е в основата и на Вашата конференция.

Бихме могли да кажем, че изкуственият интелект е технология, която все още е в своята детска възраст, но която расте много бързо. Скоро тази технология ще бъде ключов елемент от успеха на всяка компания – от това да позволява на колите да се самоуправляват, през даването на възможност на докторите да поставят по-точни диагнози до това мебелните фабрики да произвеждат с по-малко отпадък. Бъдещият просперитет на Европа зависи от възприемането и използването на изкуствен интелект и трябва да положим основите за това сега.

Още през миналата година, Европейската комисия представихме Европейската стратегия за изкуствен интелект. Тя засяга всички ключови аспекти: увеличаване на инвестициите в изследователска дейност, иновации и разгръщане на технологията, подготовка за обществено-икономическите промени, до които ще доведе изкуственият интелект, и гарантиране на добра етична и правна рамка за развитието и използването на технологията.

Нужни са значителни инвестиции, за да бъдат европейските иноватори лидери в изпозлването на изкуствен интелект в специфични сектори. Затова направихме амбициозно предложение за увеличване на инвестициите в изследвания и иновации по “Хоризонт Европа” – следващата рамкова програма на Съюза за изследвания и иновации. От общо 100 милиарда евро, 15 милиарда са предвидени за частта “Цифровизация и промишленост”, която включва изкуствения интелект като ключова дейност. В същото време са нужни инвестиции, за да се даде на нашите страни и бизнеса стимул за възприемането и разгръщането на технологиите на изкуствения интелект. За тази цел, в новата програма “Цифрова Европа” на стойност 9,2 милиарда евро сме предложили да се инвестират поне 2,5 милиарда евро в изкуствен интелект.

Достигането на технологиите до цяла Европа и до всеки регион е необходимо условие за разгръщането на изкуствения интелект. За това допринасят цифровите иновационни хъбове, които осигуряват експертиза и услуги на местни организации във всеки един от 273 региона на Европа. Пловдив е един от най-интензивните български региони, що се отнася до информационните и комуникационни технологии. Затова той има всички шансове да се възползва от възможностите, предлагани от цифровите иновационни хъбове.

Заедно с възможностите, изкуственият интелект носи и предизвикателства. Възможностите не трябва да останат запазени само за ограничен кръг потребители или да водят до по-голямо неравенство и социална несправедливост. Затова е важно да инвестираме в цифрови умения и в усъвършенстване на уменията на онези, които вече са на пазара на труда. България има както дълга традиция, така и скорошни успехи в постигането на по-добро образование в областта на информационните и комуникационни технологии. Вярвам, че Висшето училище по информатика и електронно лидерство “Махатма Ганди” има потенциал да надгради тази традиция.

Накрая, но не по важност, бих искала да обърна внимание на етиката в използването на изкуствения интелект. Експертната група на високо равнище за изкуствения интелект разработи насоки за надеждно използване на технологията. Насоките бяха публикувани през април и в момента се тестват от заинтересованите страни. Резултатите ще послужат за основа на възможно преразглеждане на насоките. В началото на 2020 г. ще преценим кои по-нататъшни стъпки да предприемем, за да се уверим, че развитието на изкуствен интелект в Европа спазва европейските ценности.

Твърдо вярвам, че съчетаването на тези три приоритета – инвестиции, социален ефект и въпросите от етичен характер, ще дадат на Европа уникална перспектива върху бъдещото развитие на изкуствения интелект. Благодаря на вас, организаторите и участниците в днешната конференция, че вие също отдавате значение на тези приоритети. Пожелавам на всички ползотворни дискусии и много нови идеи!

С уважение,

Мария Габриел,

Европейски комисар за цифровата икономика и общество

Посещения1199

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*