No Image

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА И ХАОТИЧНИ СИНХРОНИЗАЦИОННИ СХЕМИ В СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

май 26, 2020 journal 0

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА И ХАОТИЧНИ СИНХРОНИЗАЦИОННИ СХЕМИ В СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ Христина Стойчева        Hristina Stoycheva Technical University – […]