Брой 2-3

predna_korica2

 

Изтеглете цялото списание

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Международна научна конференция „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО“

International Scientific Conference “Artificial Intelligence and E-leadership” (AIEL

 

Стр. 3

Стр. 5

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Академик Васил Сгурев

Стр. 11

Академик. Минчо Хаджийски

Стр. 17

Проф. Стоян Марков, Кристина Капанова

Стр. 35

Секция „ЕЛЕМЕНТИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

Приложение на изкуствена невронна мрежа и хаотични синхронизационни схеми в система за кодиране на изображения

Христина Стойчева

Стр. 47

Интелигентна система за окачествяване на хранителни продукти базирана на esp32 и газови сенсори

С. Йорданов, С.Иванов, T.Тодоров,      Г. Михалев

Стр. 53

Откриване на огън с помощтта на изкуствени невронни мрежи

С. Станков, С. Иванов

Стр. 64

Интелигентни методи с приложение в мултисензорния анализ на храни

Т. Титова, В. Начев,        Ч. Дамянов

Стр. 67

Теле-управляем сервизeн робот повишаващ качеството на живот на възрастни хора и инвалиди – робко 19 

Найден Шиваров

Стр. 71

Невронно моделиране на комплексни динамични системи чрез ендогенни фактори (на примера на офертните цени на btc)

Милена Пирянкова, Ангел Марчев

Стр. 77

Е-лидерство: понятие, принципи, същност

Димитър Гишин

Стр. 83

Ускорен алгоритъм за многомерна оптимизация при сложни оврагови целеви функции 

Димитър Борисов

Стр. 91

Посещения1524