Брой 4

01-02_predna_korica#4-1

Хибриден модел на невронни мрежи и системи, основани на правила за прогнозиране на капиталовия пазар

В. Шахпазов, И. Попчев

Стр. 3

Сравнение на алгоритми за анализ на мнение

А. Атанасов, Ф. Томова

Стр. 9

Приложения на изкуствения интелект в бизнеса

Ж. Терзийски,
Е. Хаджиколев,
М. Терзийска

Стр. 15

Базирано на софт компютинг моделиране на влиянието на температурата върху биосензор за измерване на допамин

В. Рангелова, Д. Цанкова

Стр. 19

Икономическото въздействие на информа-ционните и комуникационните технологии върху обществото

П. Нейчев

Стр. 24

Индустрия 4.0, рисковете и е-лидерството

Н. Петров

Стр. 27

Управление на промените в дигиталната епоха

В. Петров

Стр. 32

Размита логика в управлението

А. Танева, И. Ганчев,
М. Петров

Стр. 37

Визия за университета на бъдещето

Хр. Белоев,
А.Смрикаров,
Цв. Василев,
Цв. Георгиев,
Ст. Смрикарова,
А. Иванова, Г. Иванова, В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров

Стр. 41

Посещения1320