Предговор към бр. 1 – д-р ик. инж. Петър Нейчев

Здравейте, Уважаеми читателю,
Скъпи колеги и приятели,

 

Вие държите в ръцете си едно уникално издание – първия брой на списанието „Информатика и иновативни технологии“. То беше замислено отдавна, още при създаването на Института по информатика и иновативни технологии (www.iiit.bg), но чак сега, когато сме пред прага на откриването на Международното висше училище по информатика и е-лидерство „Махатма Ганди“, се реализира. Предначертана е ролята на Висшето училище, Института и Списанието за развитието на научната и техническа мисъл и българското висше образование. Техен учредител е „Тех Парк Оптела“ (www.optela.com), който осигурява необходимата материална база със своя Лабораторен комплекс и Академично издателство.
Изказвам своите благодарности на проф. дтн инж. Чавдар Дамянов – Директор на ИИИТ, проф. д.ик.н. инж. Асен Конарев – Председател на СД на „Тех Парк Оптела“ АД и доц. Мариян Милев – Зам. председател на „Тех Парк Оптела“ АД за вярата в науката и научните постижения, както и за безкористния им стремеж за по-добро образование в България.
Обединител на образователните инициативи на територията на техпарка е ИТ Уни „Махатма Ганди“ (www.it-hub.tech) – сдружение на „ИТ Университет“ (www.iiht.bg) със закупен франччайз за над 2300 ИТ курса от ИИХТ–Бангалор, Индия; „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg); Професионален европейски колеж по иновативни технологии (www.collegeomega.com) и Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки (www.gikn.bg), предлагащи обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“. Изграден е и първият Технологичен мост между „Тех Парк Оптела“ и Бангалор, Индия, чрез ИТ Уни „М. Ганди“ с участието на организации от Бангалор в създадения инкубатор с бизнес акселератор „Гаражи в гаража“.
Корените ни връщат към основаването на „Тех Парк Оптела“ АД през 1980 г. Интересно е да се отбележи, че това беше вълнуващо време, доминирано от оптичните и лазерни технологии.
Сега за пореден път се оказваме пред време на значителни промени. През последните 10, 15 години на този 21 век станахме свидетели на истинска революция в сближаването на технологиите от физическия, социален и бизнес свят, което включва обединението и съвместяването на огромни масиви от неструктурирани данни, машинно самообучение, дълбоки невронни мрежи, елементи на изкуствен интелект и други фактори, произтичащи неумолимо от закона на Мур, прогресът в алгоритмите и методологиите за обработка и интерпретиране на информацията.
Интернет и смартфоните направиха нашия свят взаимосвързан и мобилен. Свят, в който са необходими нови умения, нови електронни лидери и интелигентна инфраструктура. Футуролозите предричат в близките 10 години комуникация с „мислещи облаци“, интелигентен транспорт, интелигентни домове със смарт дизайн, в които всичко да е умно. Въпросът е, как трябва да се развиваме и как да отговорим на новите възможности и предизвикателства в областта на технологиите, Индустрия 4.0 и цифровата експанзия. Напредъкът на човечеството е в ход. Бъдещето по природа е непредвидимо, но въпреки това сме длъжни да положим усилия и да се опитаме да прозрем в новите тенденции в образованието и науката. Стъпка в тази посока е организираната от „Тех Парк Оптела“ Международна научна конференция „Изкуствен интелект и е-лидерство-2019“ с участието на 3 академици, 16 професори и над 30 изявени български учени и специалисти.
С издаването на списанието ние искаме да покажем какви са най-новите тенденции, като дадем трибуна за изява както на утвърдени учени, така и на млади изследователи, правещи първите си стъпки в научното поприще.
С вяра в бъдещите ползи от Изкуствения Интелект и Е-лидерството създадохме „Клуб на Електронния лидер“ с Председател Венелин Йорданов – Главен Изпълнителен директор на „Тех Парк Оптела“ АД и учредихме интернационална награда на името на Махатма Ганди за принос към развитие на образованието и научни постижения в Информатиката и Иновативните технологии – с валидност 2020 г.!
От името на Издателския съвет желая на Редакционната колегия и на читателите на списанието много здраве, успехи и нови постижения!
д-р ик. инж. Петър Нейчев, Председател на Издателския съвет

Посещения2805

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*